Whistleblowing Procedure

Vedení společnosti informuje o přijetí postupu pro hlášení závažných nesrovnalostí, tedy porušení zákona, postupů nebo etických norem souvisejících s činností NOVASERVIS spol. s r.o.. Postup je zaměřen na umožnění hlášení (i anonymního) zaměstnanci nebo obchodními partnery společnosti NOVASERVIS spol. s r.o., kteří zaznamenali zneužití nebo porušení zákona nebo interních postupů získaných v souvislosti s činnostmi společnosti NOVASERVIS spol. s r.o.. Hlášení mohou přispět k prevenci škod a odhalování nebezpečí a ohrožení společnosti, mají rovněž chránit veřejný zájem. Zprávy se mohou týkat mimo jiné porušování zákonných ustanovení některými osobami (v rozsahu uvedeném směrnicí EU, tj. přepravní řád, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a osobních údajů, daňové předpisy), ale také porušování etických zásad či dobrých mravů ve společnosti NOVASERVIS spol. s r.o.. Hlášení o porušení lze podat jedním z následujících kanálů:

1)      Ve formě e-mailu na následující e-mailovou adresu: whistleblowing@novaservis.cz

2)      Formou dopisu na papíře na poštovní adresu: NOVASERVIS spol. s r.o., Merhautova 208, 613 00 Brno, adresovaná na jméno: Iveta Janáková.

3)      Prostřednictvím telefonní linky + 420 515 282 101.

4)      Osobně na setkání s Ivetou Janákovou v pobočce společnosti NOVASERVIS spol. s r.o., Družstevní 5, 669 25 Znojmo nebo Merhautova 208, 613 00, Brno.

5)      Vložením dokumentu do schránky označené „Whistleblowing“ ve společnosti NOVASERVIS spol. s r.o. na místě, které zajišťuje důvěrnost. Ve Znojmě je schránka umístěna na chodbě u personálního oddělení, v Brně u kopírovacího stroje v 1.patře budovy.

6)      Pomocí formuláře níže.

Celé znění postupu je přiloženo zde.

Oznámení můžete podat i on-line

NAPIŠTE NÁM
* povinné údaje
Zavřít

Přihlášení